Poznámka 46

Tugendhat považuje Heideggerovo terminologické rozlišení úzkosti a strachu za mylné. Smrt je totiž konkrétní událostí, a pakliže je úzkost definována jako stav postrádající určený předmět, je nesmyslné hovořit o „úzkosti ze smrti“. Tugendhat však v této výtce nezohledňuje skutečnost, že Heidegger pojímá smrt jako vztah ke konci, resp. nemíní na jeho redefinici pojmu smrti přistoupit. E. Tugendhat, O smrti, str. 92, 105.