Poznámka 49

Pojetí života jako dobra kritizuje Tugendhat rovněž na Nagelově koncepci života a smrti, jak je představena v pojednání Death z roku 1970. Dle Nagela je třeba odlišit smrt jakožto událost, kterou dospívá život ke konci, od času, který započíná po naší smrti: smrt nevnímá jako cosi špatného proto, že touto událostí započíná čas, který nezažijeme, ale proto, že nám upírá žitý čas. Smrt je tedy čímsi špatným na základě toho, co nám bere, nikoliv na základě specifických vlastností, které bychom události smrti mohli připisovat. Viz T. Nagel, Mortal Questions, Cambridge 1979, str. 1–10. K Tugendhatově kritice viz E. Tugendhat, O smrti, str. 96–101.