Poznámka 5

O tom, že po smrti Boha hrozí, že náš život pozbude vážnosti, pojednává Tugendhat např. ve své stati Über Religion, in: Anthropologie statt Metaphysik, München 2010, str. 203.