Poznámka 52

S Tugendhatovým pojetím sebevědomí se kriticky vyrovnává Jindřich Karásek, neopírá se však o spis Egocentričnost a mystika, ale o knihu Sebevědomí a sebeurčení. Viz J. Karásek, Sprache und Anerkennung. Philosophische Untersuchungen zum Zusammenhang von Selbstbewusstsein, Intersubjektivität und Personalität, Göttingen 2011, str. 17–102.