Poznámka 55

Podobně jako Tugendhat se i Heidegger zajímal o Mistra Eckharta i východní filosofii. Caputo pak tvrdí, že Heidegger ve svém pozdním díle pojal mystiku jako cestu, jak překonat metafyziku. J. D. Caputo, The Mystical Element in Heidegger’s Thought, New York 1986. H. P. Hempel, Heidegger a zen, přel. M. Pokorný, Praha 2001.