Poznámka 56

Jak ale upozornil Haucke: kdo se více jak čtyřicet let vymezoval vůči filosofické antropologii, musel ji brát velmi vážně. Jakkoliv Heidegger odmítá filosofickou antropologii jako metodu, považoval její problematiku za nanejvýš důležitou. K. Haucke, Anthropologie bei Heidegger, str. 321–345.