Poznámka 71

I. Kant, Kritika praktického rozumu, přel. J. Loužil, Praha 1996, str. 125. Tento aspekt Kantovy etiky vyzdvihuje Tugendhat v Přednáškách o etice, str. 101. Později v Anthropologie statt Metaphysik skutečně vyzdvihuje Kantovo pojetí spravedlnosti jako prostředek k utlumení moci a jako alternativu k egoismu, neboť to, co od sebe navzájem žádáme, je právě utlumení egoismu. E. Tugendhat, Anthropologie statt Metaphysik, str. 154.