Poznámka 79

Tugendhat se proti Schopenhauerovi výslovně vymezoval v Přednáškách o etice; zde však pojednal o jiném problému. Tugendhat vyjadřuje pochybnosti, zda soucit skýtá základ pro všeobecně závaznou morálku. E. Tugendhat, Přednášky o etice, str. 139–153.