Poznámka 80

S. Kierkegaard, Nemoc k smrti, přel. M. Mikulová-Thulstrupová, Praha 1993, str. 207. W. Shakespeare, Macbeth, přel. M. Hilský, in: Dílo, Praha 2011, str. 1220.