Poznámka 1

O. Barfield, Poetic Diction, Middletown 1973; srv. C. S. Lewis, Zaskočen Radostí, Praha 1994, str. 134; týž, Miracles, New York 1947, str. 79 (ač existuje český překlad této práce, není příliš zdařilý, a proto odkazuji na anglický originál); klíčová díla, v nichž Lewis vysvětluje svou teorii jazyka a literatury, jsou Allegory of Love, Oxford 1936, a Studies in Words, Cambridge 1960.