Poznámka 100

Lewis zřejmě stojí v jistém smyslu mezi Hegelem a Schleiermacherem, jde mu o kognitivní hodnotu náboženských výpovědí, v tom by souhlasil s Hegelovou kritikou Schleiermachera (jak ji uvádí W. Pannenberg, Systematic Theology, II, str. 166). Hegel vytýká Schleiermacherovi, že výpovědi náboženství v jeho pojetí nelze verifikovat. Hegel sám tedy dává přednost abstrakcím čisté filosofie. Jakkoli Lewisovi záleží na „debatabilitě“ křesťanství, v tomto bodě s Hegelem nesouhlasí a připojuje se k Schleiermacherově zkušenostně expresivistické teorii náboženských výpovědí. Věří v relativní (ač částečnou a omezenou) verifikovatelnost těchto výpovědí v interpretačním procesu (viz výše).