Poznámka 106

C. S. Lewis, Miracles, str. 65; týž, Průvodce modlitbou: Dopisy Malkolmovi, str. 68–69; týž, Zaskočen Radostí, str. 150; týž, Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje, str. 84.