Poznámka 111

C. S. Lewis, Čtyři lásky, str. 17, tato myšlenka se podobá Ricoeurově pojetí dvojí intencionality symbolů, srv. P. Ricoeur, The Symbolism of Evil, Boston 1969, str. 15.