Poznámka 121

C. S. Lewis, K jádru křesťanství, str. 121–123; Miracles, str. 80; Lewisova myšlenka, že Bůh je základem, středem, zdrojem a hlubinou vší skutečnosti, která se prolíná celým jeho dílem, je nápadně podobná myšlení Tillichovu. Všímá si toho i C. Carnell, Bright Shadow of Reality, str. 149–150.