Poznámka 127

Článek C. S. Evanse, The Incarnational Narrative as Myth and History, in: Christian Scholars Review, 23, 1994, str. 390 nn., srovnává Lewisovo pojetí vztahu příběhu Inkarnace a mýtu s pojetím téhož vztahu u S. Kierkegaarda. Kierkegaard je klade do ostrého protikladu: mýty jsou lidské výmysly, Evangelium je dáno shůry. Lewis pro svůj důraz na všeobecné zjevení (a původ mýtů ve zjevení) tuto antitezi popírá.