Poznámka 142

C. S. Lewis, Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje, str. 39; týž, Bůh na lavici obžalovaných, str. 51; R. Holyer, C. S. Lewis on the Significance Function of Imagination, str. 235.