Poznámka 145

R. Wood, Baptized Imagination, in: Christian Century, 112, 1995, str. 813, tak Lewise řadí do tradice apologetů typu Justina Martyra, kteří počítají se všeobecným zjevením Božích pravd prostřednictvím logu spermatiku.