Poznámka 146

Následující text není v žádném případě míněn jako srovnání pozic obou myslitelů, které by jistě vyžadovalo daleko větší prostor. V tomto článku se zabývám C. S. Lewisem. Jde mi pouze o kontextualizaci jeho teorie mýtu a náboženství v českém prostředí, kde se Hejdánkových termínů (archaické, řecké a hebrejské myšlení) v dané souvislosti užívá.