Poznámka 31

C. S. Lewis, Psychoanalysis and Literary Criticism, in: Essays and Studies by Members of the English Association, 27, 1941, str. 7–21, paralel mezi Lewisovým a Jungovým pojetím mýtu si všímá C. Carnell, Bright Shadow of Reality, str. 115.