Poznámka 33

C. S. Lewis, Miracles, str. 139; srv. M. Eliade, Posvátné a profánní, Praha 1994; M. Eliade v duchu své fenomenologické metody religionistiky přistupuje k mýtům stejným způsobem.