Poznámka 42

„Sehnsucht“ jako literární fenomén a její funkci v Lewisově myšlenkové soustavě podrobně rozebírá C. Carnell, Bright Shadow of Reality, str. 13–19, 121–159.