Poznámka 52

Augustin, Vyznání, Praha, 1992, str. 10; Lewis se v mnohém učí od Augustina, srv. Goffar, Index of C. S. Lewis, Carlisle 1995, str. 45; tento Augustinův citát viz C. S. Lewis, Čtyři lásky, Praha 1997, str. 105.