Poznámka 60

Právě takto interpretuje Pannenberg Schleiermacherovu myšlenku, že konečná skutečnost je vymezena či přímo „vykrojena“ z nekonečné skutečnosti: právě proto k ní může odkazovat, je k tomu však třeba zjevitelské iniciativy oné nekonečné skutečnosti. Jedná se zde o významnou paralelu mezi Lewisem a Schleiermacherem (alespoň jak ho vykládá Pannenberg), srv. W. Pannenberg, Systematic Theology, str. 141.