Poznámka 61

C. S. Lewis, Zničení člověka, Kostelní Vydří 1998, str. 43; týž, Průvodce modlitbou: Dopisy Malkolmovi, Kostelní Vydří 1997, str. 19; o blízkosti Bubera a Lewise viz R. Cunningham, C. S. Lewis: Defender of Faith, str. 34–35.