Poznámka 62

Příroda tedy pro Lewise nespadá do dimenze ono. I skrze ni se lze osobně setkat s Bohem v okamžiku theofanie. Pro tento názor je Lewis někdy podezírán z pantheismu, viz J. Patrick, C. S. Lewis and Idealism, str. 167.