Poznámka 79

G. Friesen, Scripture in the Writings of C. S. Lewis, in: Evangelical Journal, 1, 1983, str. 24, podtrhuje klíčovou roli, kterou v Lewisově theologii hrají starocírkevní kréda. Tento autor zde vidí vliv Lewisovy příslušnosti k anglikánské církvi, ve které mají kréda tradičně velikou váhu.