Poznámka 82

P. Schakel, Reason and Imagination in C. S. Lewis, Grand Rapids, kap. XII, srv. R. Holyer, C. S. Lewis: A Rationalist?, str. 148, který uvádí, že důležitým faktorem, jenž vedl Lewise k této postupné korekci, byla jeho veřejná disputace o lidském rozumu s filosofkou Elizabeth Anscombeovou, která skončila Lewisovou naprostou porážkou.