Poznámka 92

W. L. White, The Image of Man in C. S. Lewis, str. 32, C. Carnell, Bright Shadow of Reality, str. 67, osobně nepovažuji tuto skutečnost nutně za slabinu či nedostatek, srv. Barth, Eliade, Husserl i Jung – ti všichni byli kritizováni za platonismus či kryptoplatonismus svých epistemologií.