Poznámka 93

Tak W. L. White, The Image of Man in C. S. Lewis, str. 54; Lewis sám uvádí svou intelektuální autobiografii Poutníkův návrat, Ostrava 1992, dlouhou citací tohoto Platónova podobenství. Jeho vlastní variantu onoho podobenství najdeme v Miracles, str. 91 n.