Poznámka 94

Proces rozhodování mezi alternativními výklady náboženské zkušenosti pomocí autority tradice a vlastního rozumového uvažování je hlavním motivem obou Lewisových autobiografických knih, tedy příběhu jeho cesty k obrácení, nazvaného Zaskočen Radostí, i jeho alegorické intelektuální autobiografie Poutníkův návrat, s jejím výmluvným podtitulem „Obhajoba romantismu, křesťanství a rozumu“, srv. též R. Cunningham, C. S. Lewis: Defender of Faith, str. 80 nn.