Poznámka 95

Tento Lewisův pohled se v podstatě kryje s Pannenbergovou koncepcí „interpretačního potenciálu“ jednotlivých náboženství, resp. světonázorů, viz W. Pannenberg, Systematic Theology, str. 167.